De kwetsbaarheid van internet Mijn voornemen om elke maand een blog te schrijven en die te delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft is nu al, na drie blogs, in het gedrang gekomen. Eigenlijk om technische redenen. Ik kon de afgelopen twee weken niet meer op mijn eigen website…