Levensverhalen

 

“Een levensboek is een boek waarin belangrijke gebeurtenissen en gegevens uit het leven van de mens staan vermeld. Foto’s ondersteunen de tekst. Dit levensboek kan gebruikt worden om herinneringen op te halen en in gesprek te raken. Het helpt ouderen om hun identiteit zo lang mogelijk vast te houden. Daarnaast is het een mooi en blijvend document voor de familie.”

 

Veel mensen vinden het prettig om over hun leven te vertellen. Toch is daar niet altijd tijd en aandacht voor in de omgeving. Ook niet van vrienden en familie. Soms wordt een gedachtegang of herinnering onderbroken doordat degene die tegenover u zit iets zelf herkent en het gesprek overneemt. Het kan rust geven en prettig zijn om eens langer door te praten over een aspect van uw levensloop. Door veel dingen weer eens de revue te laten passeren worden zaken soms ook duidelijker en het kan zelfs opluchten.

Kijk onderaan deze pagina voor een voorbeeld.

Wat kunt u verwachten?

Om tot een goed gesprek te komen is het belangrijk om ergens te zitten waar u op uw gemakt bent en waar u niet gestoord wordt. Veelal is dat bij u thuis. Het belangrijkste is dat u geniet van het vertellen van uw verhalen, ook al komen er wellicht ook minder prettige herinneringen naar boven. Het is uiteindelijk aan u wat u wilt vertellen. Overweegt u om uw levensverhaal op te laten schrijven dan maken we eerst een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we uw persoonlijke gegevens in kaart zoals leeftijd, geboorteplaats, familie et cetera. Het contact moet goed en vertrouwd voelen, anders schept het geen gelegenheid tot openheid en dat is nu juist zo belangrijk. Na deze afspraak besluit u of u opnieuw wilt afspreken.

Als u eenmaal begint aan het vertellen van uw levensverhaal spreken we (gemiddeld) 4 keer af. Deze afspraken, van 1,5 tot 2 uur per keer, zetten we beiden in de agenda. Het is fijn als er niet teveel tijd tussen de afspraken zit. Het liefst wekelijks.

Na uitwerking en structureren van de verhalen en het eventueel door u aanleveren van foto’s en ander beeldmateriaal maken we afspraak 6 voor de overhandiging van de uitgewerkte gesprekken op papier. U kunt dit op uw gemak thuis lezen of, als u het prettig vindt, lees ik het meteen voor. Mocht er iets in de tekst niet helemaal kloppen, dan kunt u dit nog aangeven.

Afspraak 7: Overhandiging van het definitieve levensverhaal. Dit kan bestaan uit alleen tekst, maar leuker is het om ook eigen fotomateriaal te verwerken. Een vormgever kan hier een mooi boekje van maken (zie daarvoor het voorbeeld van mevrouw Kaal onderaan deze pagina). Uiteraard kan er ook een gedrukte, duurdere versie worden gemaakt.

Ik streef er naar om uw verhaal (van kennismaking tot eindversie op papier) gedurende maximaal 2 maanden af te ronden.

Wat zijn de kosten?

Afspraak 1 is gratis (binnen de regio Heiloo/Alkmaar). Hieronder een inschatting van de (gemiddelde) kosten mocht u besluiten verder te gaan.

Afspraak 2 t/m 5: 4 interviews (1,5 uur, maximaal 2 uur) à €60,- tot € 80,- per keer.

Uitwerking van de verhalen (afhankelijk van de afgesproken opzet en hoeveelheid. al dan niet inclusief research): Gemiddeld (minimaal 10 uur) totaal  €400,-

Afspraak 6 en 7: Overhandiging eerste en definitieve levensverhaal/boek.

Indicatie totale kosten levensverhaal A5 20 pagina’s: vanaf € 850,- (exclusief vormgeving); zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

Kosten lay-out en vormgeving: afhankelijk van uw wensen, op aanvraag.

Buiten Heiloo komen er reiskosten bij (standaard € 0,20 per kilometer).

Neem vrijblijvend contact op

 

Voorbeeld levensboek

In 2015 maakte ik het levensboek van mevrouw Kaal. Haar zoon schreef mij, na haar overlijden, het volgende:

 “Je kunt bijna niet begrijpen hoe belangrijk dit boekje is geweest tijdens de periode van de dementie, het werd een soort van handboek dat mijn moeder hielp haar herinneringen op pijl te houden en te vertellen over haar leven tegen wie dan ook. Kopieën lagen overal en zaten her en der in haar kleding.” Dirk-Otto Kaal

 

Hieronder leest u, met toestemming van de familie, haar verhaal.